Make your own free website on Tripod.com

The FriedrichFiles - Vragen over Nederlandse schepen

Wie kan helpen?

Wie kan dit schip van de lijn identificeren? Haar naam schijt de Nederlandse Koningin Katerina, maar dit is geen Nederlandse naam...

Om het even welke informatie over deze Nederlands-Stijl be´nvloedde schip, gebouwde rond 1630?

Om het even welke informatie over dit Nederlands bouwde schip?

Antwoorden voor me?

[Vlaggeschip]- [Mijn verbinding-Inzameling]- [nuttige hulpmiddelen]- [het Hoofdkwartier van Vragen]